Ritueelbegeleiding

Samen inhoud en vorm geven aan rituelen bij leven en sterven

Als ritueelbegeleider kan ik samen met u vorm en inhoud geven aan een ceremonie rondom leven en sterven. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan een ritueel bij geboorte, huwelijk en overlijden. Samen gaan we met uw levensverhaal op weg om te komen tot een persoonlijke ceremonie met diepgang en symbolieken. Dit kan gebeuren op humanistische of spirituele grondslag.

Geboorte: We vieren het nieuwe leven op een manier, die bij u past en waarin uw verhaal centraal staat. Wilt u uw kind laten dopen, dan verwijs ik u graag door naar de kerk waartoe u behoort. Ik ben niet bevoegd noch gezonden om te dopen namens kerkelijke genootschappen.

Huwelijk of verbintenis van liefde en trouw: We vieren de liefde tussen mensen. Ik kan als ceremonieleider spreken als er geen sprake is van een officieel ja-woord, maar een belofte of herbelofte. U bent dan reeds (wellicht in stilte/sober) voor de wet getrouwd. De ceremonie zelf kan dan door ons samen voorbereid worden en plaatsvinden op de door u zelf uitgekozen locatie. Ik luister graag naar uw verhaal van de liefde die u verbindt met elkaar. Samen gaan we op weg naar een onvergetelijke ceremonie.

Wettelijk huwelijk: Ik kan als zelfstandig trouwambtenaar in veel Nederlandse gemeenten (maar niet overal!) paren voor de wet trouwen. Als BABS (Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand) voor 1 dag dien ik benoemd en beëdigd worden. Dat regel ik zelf met de betreffende gemeente. De locatie dient het gemeentehuis zelf te zijn of een door de gemeente goedgekeurde locatie. De leges en kosten, die de gemeente voor het huwelijk, mijn benoeming en de locatie berekent staan los van de kosten die ik bereken.

Naderend afscheid: We vieren de liefde tussen dierbaren bij een naderend overlijden. U kunt mij vragen voor een afscheidsritueel-bij-leven. Denkt u daarbij aan een laatste woord van dankbaarheid voor elkaar, een moment van vergeven, een laatste gebaar. Dat kan voor zowel de stervende zelf als de mensen die hem/haar omringen helend en sterkend werken. Indien gewenst kan er een gesprek plaatsvinden over de wensen met betrekking tot de uitvaart/het afscheidsritueel na het overlijden.

Overlijden: Bij het overlijden van een dierbare kunt u mij als begeleider/spreker vragen voor het afscheidsritueel. Afscheid nemen en uitgeleide doen kan op vele manieren en zal dan ook in een persoonlijk overleg op uw wensen afgestemd worden. Denkt u daarbij aan locatie, muziek, woorden en symbolen. Ik ben geen uitvaartondernemer, maar de voorganger bij het afscheid. Regelt u alle praktische zaken en de organisatie van de uitvaart dus met uw uitvaartondernemer.       

 

Neemt u contact met me op om uw wensen en vragen te bespreken. Aan de hand daarvan maak ik voor u een offerte incl. de algemene voorwaarden.